/Tara na sa Alberta, dito makikita ang tunay na Dinosaur, Buhay Canada