/Plano ni John sa Pagbili ng Bahay, Buhay sa Canada